Närbild på Virkesvälta

Massavedspriserna fortsätter öka

Statistik - 16 april 2019

Massavedspriset ökade med 1,8 procent under årets första kvartal i jämförelse med fjärde kvartalet 2018, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Samtidigt minskade priset på sågtimmer med 0,6 procent.

Statistiken avser leveransvirkespriser. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt 9 procent av totala virkesförsäljningen.

Massavedspriset ökade varje kvartal under 2018 och fortsatte göra det under första kvartalet 2019. Störst var ökningen i region Nord med 3,5 procent. I region Mellan ökade priserna med 2,5 procent och i region Syd var de oförändrade.

Sågtimmerpriset har haft en annan utveckling med endast marginellt ökade priser i region Nord och Syd, 0,3 respektive 0,5 procent. I region Mellan minskade priset med 2,2 procent.

Jämförelser med första kvartalet 2018

I jämförelse med första kvartalet 2018 ökade priserna i hela landet för både massaved och sågtimmer. Priset på massaved ökade med 15,2 procent och priset på sågtimmer ökade med 8,4 procent.

Massavedspriset ökade mest i region Nord och Mellan med strax över 18 procent. I region Syd ökade priset med 13,2 procent.

Sågtimmerpriset ökade mest i region Syd med 9,5 procent. I region Mellan och Nord ökade priserna med 6,7 respektive 5,1 procent.

Genomsnittspriserna bygger på volymvägda rundvirkeskvantiteter och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se