Symbolbild Mina sidor.

Markera granbarkborreskador i Mina sidors webbapp

Nyhet - 07 maj 2019

Med snabbkartan i Mina Sidors webbapp kan skogsägare markera ut var det finns skador av granbarkborre i skogen. Kartan blir ett bra underlag inför bortforslingen av det skadade virket.

Med hjälp av Mina sidors webbapp kan du som skogsägare enkelt rita ut en snabbkarta över skador i skogen. Just nu är det aktuellt med granbarkborreangrepp, men snabbkartan kan användas till mycket annat. Kartan kan du sedan skicka som en pdf-fil via e-post direkt från telefonen eller surfplattan.

Så upptäcker du angrepp av granbarkborre

Under perioden maj till augusti bör du kontrollera din skog var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp av granbarkborre i tid. Titta efter:

  • borrmjöl på marken nedanför granen. Ser ut som ljust kaffepulver.
  • kåda som granen använder som försvar mot granbarkborren. Det blir som tårar på stammen.
  • torra gröna barr på marken som granen har tappat.
  • avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan.
  • granbarkborrens gångar under barken

Kontakta ditt ombud eller virkesköpare så snart som möjligt om du upptäcker angrepp så att träden kan avverkas medan granbarkborrarna fortfarande är kvar under barken. Då blir bekämpningen som mest effektiv samtidigt som du tar vara på trädens virkesvärde.