Markägare Lo Fischer och Rickard Strand vid avläggningen

Markägare genomför naturvårdande skötsel med häst

Nyhet | Regionalt - 13 april 2023

Två hektar skogsmark avsätter skogsägarna Richard Strand och Lo Fischer frivilligt till ett biotopskyddsområde för att bevara och förbättra livsmiljön för den vitryggiga hackspetten. I området genomför de naturvårdande skötsel med häst för minsta möjliga påverkan på marken.

Richard Strand och Lo Fischer äger skog utanför Bensbyn i Luleå kommun. De hade beslutat sig för att genomföra en avverkning på sin fastighet och anmälde detta till Skogsstyrelsen i enlighet med lagstiftningen. När anmälan inkom till Skogsstyrelsen genomfördes tillsyn av området.

- Jag tog kontakt med skogsägarna för att föra dialog om möjligheter i området, eftersom jag hade kännedom om att den vitryggiga hackspetten trivs i området, berättar Carina Mattila, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Efter dialog beslutade sig skogsägarna för att avstå sin tänkta avverkning och låta ett område om två hektar bli skyddat som biotopskyddsområde. En plan för naturvårdande skötsel i området upprättades och paret fick frågan om de själva ville utföra skötseln.

- När vi fick frågan om vi ville göra åtgärderna själva såg vi det som en spännande och rolig erfarenhet och tackade ja, berättar Richard Strand.

Åtgärderna som paret ingått avtal om att genomföra är att ta bort granar, så att de inte tar över skogsmarken. Ringbarka och kata björk för att skapa mer död och döende lövved, på så vis gynnas arter som kräver viss typ av ved som uppstår när träd långsamt dör. Målet med åtgärderna är att släppa in mer ljus så att lövträden frodas och gynna insekter som utgör mat till fåglarna.

- Vi bestämde oss för att genomföra de föreslagna åtgärderna så skonsamt som möjligt och ta ut granarna med häst, så jag tog kontakt med Stall Nickbyn som jag sedan tidigare hade kännedom om, berättar Richard Strand.

Stall Nickbyn har sju nordsvenska hästar, några av dem är väl inkörda medan andra är unghästar och födda i stallet. Hästarna har blivit uppfödda och präglade att jobba i skogen. De är bastanta och starka i fysiken, stabila och arbetsvilliga i psyket. Styrkan byggs upp successivt med träning. Hästarna ska ta ut drygt 60 granar vilket beräknas ta omkring tre dagar och då används två hästar två av dagarna och en häst en av dagarna. Paret Markus och Therese Wissermann äger och driver stallet tillsammans. På gården har de också 17 får och tre hundar. De bedriver själva skogsbruk med sina hästar på egen mark och tar emellanåt på sig externa uppdrag åt både Luleå kommun och privata skogsägare.

Granarna har markägarna tidigare huggit ned och satt ihop i högar. Snön döljer högarna och gör att markägarna själva får hjälpa till att skotta fram och kvista granarna för att det ska gå smidigt för hästarna att dra dem till avläggningsplatsen. Det innebär att både människor och hästar får pulsa i den dryga halvmeter djupa snön.

- Första dagen körde vi med två hästar, Widja och hennes dotter, Woima. Widja är nio år och har de senaste fem, sex åren arbetat i skogen, så hon är van, medan detta uppdrag är det första externa uppdraget för Woima, berättar Therese Wissermann, ägare av hästarna och stall Nickbyn.

Första dagen drog hästarna fram omkring fem kubikmeter gran under fyra timmars effektivt arbete. En häst motsvarar omkring 14 maskinella hästkrafter. Hästarna drar fram stockarna en i taget och vid detta tillfälle är det Markus som håller i tömmarna medan Therese och en vän som är med som medhjälpare lyfter upp stockarna i en virkeshög. Richard och Lo är också behjälplig i arbetet.

Hästarna lämnar väldigt lite spår efter sig i skogen i jämförelse med maskiner. Endast små stigar blir synliga när snön smälter bort.

Förutom att det är en härlig arbetsdag i skogen passar paren också på att njuta av god mat och trevlig samvaro. Lunchen görs över öppen eld och idag serveras en härlig suovaspanna. Hästarna får hö och en och annan morot.

Om du också vill genomföra naturvårdande skötsel i din skog kan du kontakta Skogsstyrelsen eller läsa mera i länkarna på denna sida.

Hästen Widja och dess ägare Markus Wissermann genomför naturvårdande skötsel genom att dra fram gran ur ett bestånd för att främja lövskog.
Hästen Widja med dess ägare Thereses Wissermann och Markus Wissermann pausar vid avlägget