Barrskog med snötäckta berg vid horisonten.

Mark- och miljööverdomstolen prövar fjällnäradomar

Nyhet - 25 april 2019

Det blir en prövning i högre instans av de så kallade fjällnäradomarna, där markägare som nekats avverkning stämt staten för att få ersättning. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att bevilja prövningstillstånd i de fem målen.

– Det är fortsatt Skogsstyrelsens inställning att lagstiftningen inte tydligt ger besked om vad som gäller här och att det därför behövs en vägledande dom. Därför är det bra att vi nu får det här beskedet, säger Skogsstyrelsens chefsjurist, Cecilia Hedman.

Det var i februari som staten genom Kammarkollegiet överklagade fjällnäradomarna från mark- och miljödomstolen i Umeå eftersom rättsläget bedömdes var fortsatt oklart i flera avgörande frågor. Mark- och miljödomstolens domar var inte tillräckligt klargörande, enligt Skogsstyrelsens bedömning.

Domarna i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gav markägarna rätt till ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, motsvarande ersättningen för naturreservat. Fastigheterna har dock inte något formellt skydd.

I maj 2018 gjorde Skogsstyrelsen regeringen uppmärksam på att delar av skogsvårdslagen som rör fjällnära skog behöver ses över.

Mer information om hantering av ersättning och hur markägare berörs under den rättsliga process som nu pågår, finns på vår sida "Avverkning i fjällnära skog" i länken nedan.