Misterhults skärgård.

Många nya regeringsuppdrag om skogen

Nyhet - 27 juni 2022

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Nu förbereder de båda myndigheterna för att tillsammans genomföra uppdragen i dialog med skogsaktörer och andra intresserade.

Regeringsuppdragen utgår från propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Många av uppdragen har Skogsstyrelsen fått tillsammans med Naturvårdsverket och några med andra myndigheter. Planeringen av uppdragen sker gemensamt.

Vi ser att dialog med många berörda aktörer kommer att bli en viktig del av arbetet. Myndigheterna planerar att så långt möjligt samordna dialogerna kring de olika uppdragen för att underlätta för organisationer att delta. Vi återkommer till berörda aktörer i september.

Kontakt

Kontakt