En bergbrant med mossa och lövträd

Målbilder för miljöhänsyn utvärderas

Pressmeddelande - 30 juni 2021

Efter snart ett decennium med gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket ska nu Skogsstyrelsen utvärdera arbetet och dess effekter.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn fungerar som rekommendationer i det praktiska skogsbruket. Sedan de första målbilderna kom på plats 2013 har skogsbruket lagt ner mycket tid och arbete på att införliva målbilderna i sina arbetsrutiner och utbildningar. Därför är den kommande utvärderingen, som ska visa vilken effekt som arbetet har haft, efterfrågad från många håll.

­– Vi ser mycket positivt på att det nu blivit möjligt att göra denna utvärdering för att både synliggöra framgångsfaktorer och eventuella brister i målbildsarbetet. Det kommer ge oss ett bra underlag för fortsatt arbete, säger Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skog.

Idag finns cirka 50 gemensamma målbilder för miljöhänsyn som har utvecklats och kompletterats under åren. Det handlar exempelvis om målbilder för hänsynskrävande biotoper, friluftsliv och rekreation, hänsyn till kulturmiljöer och kantzoner vid vattendrag.

– Det är bra att vi nu ska genomföra denna utvärdering som vi redan från början bestämde att vi skulle göra efter ett antal år. Målet är att identifiera styrkor och svagheter i arbetet under de tio år som gått. Därefter kan vi föreslå eventuella förbättringar och utvecklingsområden, säger Elisabet Andersson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Utvärderingen kommer att göras i två steg – en utvärdering av arbetet som gjorts och en framåtblickande analys. Den första delen kommer att genomföras av en konsult som bland annat ska intervjua representanter från skogsbruket och Skogsstyrelsen liksom andra myndigheter och organisationer. En slutrapport beräknas bli klar i slutet av året.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.