Stormfälld skog.

Liggande träd lockar granbarkborren

Nyhet | Regionalt - 31 mars 2020

Stormen Lauras framfart, tillsammans med tidigare mindre stormar i vinter, gör att det nu ligger spridda skurar av träd på många platser i Halland. Störst skador finns vid hyggeskanter och i anslutning till tidigare avverkad skog. Det är viktigt att även enstaka vindfällen av gran som fallit tas om hand för att inte angreppen ska förvärras.

Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren. Många vindfällen innebär att granbarkborrarna kan föröka sig i högre utsträckning och då ökar risken för angrepp på stående träd. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli.

Se över din skog

Som skogsägare behöver du se över din skog så snart som möjligt och kontakta virkesköpare i god tid för att de vindfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid. Om det är enstaka granar som ligger på otillgängliga platser i skogen kan ett alternativ vara att ta bort barken på träden eftersom det minskar risken för angrepp.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Skogsstyrelsen rekommenderar därför att aldrig arbeta ensam.