SLU:s lokaler i Umeå

Länder i Barentsregionen samverkar om skogens framtid

Nyhet - 14 oktober 2019

Skogen spelar en viktig roll för övergången till ett biobaserat samhälle för länderna runt Barents hav. Men hur ska det gå till? På en tredagarskonferens 15-17 oktober i Umeå samlas länderna i Barentsregionen för att samverka och lära av varandra hur skogen ska tas tillvara i framtiden och vad som ska prioriteras.

Skogen kan producera timmer och biobränsle, ge mat, bli produkter som ersätter plast eller andra material. Skogen har även en erkänt positiv effekt för människans mentala hälsa och ger dessutom tillfälle till naturupplevelser och fysiska aktiviteter. Men vad ska prioriteras?

Under konferensen kommer deltagare från Finland, Norge, Ryssland och Sverige besöka Umeå för att diskutera en biobaserad framtid. Deltagarna kommer vara en blandning av representanter från företag inom skogssektorn, forskare, beslutsfattare samt unga i början av sina arbetsliv och studietid.

Konferens i tre dagar

Fokus för konferensen är på skogens många funktioner och värden som den ger i relation till en framtida biobaserad samhällsekonomi. Konferensen pågår i tre dagar:

  • Första dagen hålls en workshop om arbetskraftsförsörjning, lika villkor och utbildning.
  • Andra dagen kommer bestå av presentationer med exempel från de olika länderna på bio- och skogsbaserade produkter och innovationer, hur samhället anpassar sig till klimatförändringar och vilka möjligheter och utmaningar som finns framöver.
  • Tredje dagen består av utflykter för att besöka företag som arbetar i skogsbranschen i Umeå-regionen. Exempelvis varierar besöken från företag som bygger maskiner till företag inom turism där skogen spelar en viktig roll.

Konferensen hålls på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Workshopen den 15 oktober börjar kl 14.00 och konferensens huvuddag den 16 oktober börjar föreläsningarna klockan 08.30. Föreläsningarna den 16 oktober kommer att livesändas på konferensens hemsida. 

Internationell samverkan

Konferensen avslutar det svenska ordförandeskapet för Barents Forest Sector Network, ett nätverk som lyfter fram hållbar användning av skogliga resurser och ekosystemtjänster. Barentssamarbetet är ett exempel på en internationell samverkan med målet att stärka hållbar förvaltning av skogsresursen med fokus på ekonomiska, sociala och ekologiska funktioner. Under konferensen lämnas ordförandeskapet för skogsnätverket över till Norge.

Konferensen anordnas av Forest Bioeconomy Network och SLU på uppdrag av Skogsstyrelsen med medel från Nationella Skogsprogrammet.

Kontakt

Kontakt