Lagren av massaved ökade med 15 procent

Statistik - 06 november 2018

Lagren av massaved beräknas ha legat på 3,9 miljoner m3f ub (kubikmeter fast mått under bark) den 30 september 2018. Det är 15 procent mer än vid samma tid förra året. Samtidigt var lagren av barrsågtimmer 2,4 miljoner m3f ub, vilket var 5 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Massavedslagret bestod av 2,5 miljoner m3f ub tall- och barrmassaved, 0,5 miljoner m3f ub  granmassaved och 0,8 miljoner m3f ub  lövmassaved.

Lagret av massaflis var 0,7 miljoner m3f ub  vilket var 6 procent mer än samma tid förra året.

Detta innebär att lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis tillsammans uppgick till 7 miljoner m3f ub  vilket är ungefär 11 procent mer än vid samma tid förra året.

Jämfört med i somras, den 30 juni 2018, har dock lagren minskat eller är oförändrade för i stort sett alla sortiment i alla virkesbalansområden. Undantaget är lagret av barrsågtimmer i virkesbalansområde 4 (se geografisk indelning nedan) som har ökat med 16 procent.

Regionala skillnader mellan norra och södra delarna av landet

Jämfört med tredje kvartalet 2017 var lagret av barrsågtimmer något lägre i år i norra delen av landet och större i södra delen. I virkesbalansområde 1 och 2 var lagret 5 procent lägre i år. I virkesbalansområde 3 och 4 var lagret 11 respektive 20 procent större än samma kvartal 2018.

Lagret av massaved i virkesbalansområde 1 var 39 procent större i år än vid samma kvartal förra året, vilket var en betydligt större förändring än i övriga virkesbalansområden.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring

I m3f ub, kubikmeter fast mått under bark, ingår stamveden utan bark exklusive toppen på trädet

Virkesbalansområde 1: Västernorrlands-, Västerbottens-, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Virkesbalansområde 2: Stockholms-, Uppsala, Gotlands-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun

Virkesbalansområde 3: Västra Götalands- (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands- och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun

Virkesbalansområde 4: Södermanlands-, Östergötlands-, Jönköpings- (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs-, Kalmars-, Blekinge, Skånes- och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås Borås och Ulricehamn.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se