Granbarkborre

Kraftsamling mot granbarkborre utökas och förlängs

Pressmeddelande - 24 oktober 2019

Kraftsamlingen mot skadeinsekten granbarkborren, som dödat granar för miljardbelopp i södra Sverige senaste året, utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Samtidigt förlängs satsningen med tre år. Orsaken är att angreppen spridit sig norrut och förväntas pågå under lång tid framöver.

– Tillsammans med skogsbruket har vi förklarat krig mot granbarkborrens härjningar i södra delarna genom projektet Stoppa borrarna. Tyvärr tvingas vi samla trupperna i en ny frontlinje i mellersta delarna av landet där vi nu ser att angreppen också är stora, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsens projektledare för Stoppa borrarna.

Satsningen Stoppa borrarna som startade för snart ett år sedan, har omfattat södra delarna av landet där Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket samverkar för att begränsa omfattningen. Den geografiska utökningen som nu görs med hela Svealand samt Gävleborg, grundar sig bland annat på att avverkningsärenden från skogsägare kopplat till granbarkborre, har ökat i de mellersta delarna av landet under året. En tydlig signal om att problemen eskalerat.

Karta visar problemområden

En karta som Skogsstyrelsen gjort över var avverkningsärenden kopplat till granbarkborre är som vanligast, visar att problemen med angrepp är störst i Småland och Blekinge. (Se karta under Relaterade dokument nedan.) Men den visar också koncentrationer av ärenden längre norrut. Detta kan bland annat bero på stormen Alfrida som drog fram i Stockholms län i början av året och som ökade risken för angrepp i den stormdrabbade skogen.

– Det är mycket välkommet att projektet nu utökas, något vi efterfrågat eftersom det är stora problem med angrepp även i Svealand. Här behöver alla aktörer samverka, säger Daniel Stridsman, köpchef på Holmen Skog, som är med i styrgruppen för Stoppa borrarna.

Satsningen förlängs flera år

Samtidigt som projektets område utökas, förlängs det till att gälla fram till 2022.

– Med den explosion av granbarkborrar som vi hade i samband med den torra och varma sommaren 2018, så kommer vi att få kämpa flera år framöver beroende på vädret och hur vi lyckas med insatserna, säger Kerstin Ström.

Tidigare inventeringar visar att 3–4 miljoner kubikmeter granskog drabbades i Sverige under 2018. Det motsvarar ett totalt värde av upp till 1,6 miljarder kronor. Skogsstyrelsen har gjort bedömningen att angreppen sannolikt blir ännu större i år. Nu i oktober gör Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna en ny inventering för att ta reda på årets skadenivåer.

Kontakt

Kontakt

Granbarkborreprojektet - logotyper