Kvarlämnade högstubbar i en granskog. Foto: Mostphotos

Knappt 10 procent av arealen lämnas som hänsyn vid föryngringsavverkning

Nyhet | Statistik - 08 december 2022

Medianstorleken på sammanhängande kalmark var 2,2 hektar 2021 och de 5 procent största sammanhängande kalmarkerna var 14,1 hektar eller större. Under avverkningssäsongerna 2016/17 – 2018/19 lämnades knappt 10 procent av den avverkade arealen som hänsyn vid föryngringsavverkning. Medelbredden på kantzonerna lämnad mot vatten var 11 meter och andel av sträckan strandlinje som helt saknar kantzon var 31procent.

Hänsyn lämnad vid avverkning

Under avverkningssäsongerna 2016/17 – 2018/19 lämnades ytor som hänsyn på drygt 81 procent av avverkningarna. Den totala arealandelen hänsyn var knappt 10 procent för hela landet. I norra och södra Norrland var andelen hänsyn drygt 11 procent av den avverkade arealen och cirka 8 procent i Svealand och Götaland.

Hänsyn till vatten

På avverkningar med någon form av strandlinje har kantzon lämnats som hänsyn för 69 procent av sträckan strandlinje under avverkningssäsongerna 2016/17 – 2018/19. Medelbredden på de kantzoner som har lämnats är 11 meter i hela landet. Hos enskilda ägare är medelbredden knappt 10 meter och hos övriga ägare knappt 13 meter.

Storlek på sammanhängande kalmark

I hela landet är medelstorleken på de sammanhängande kalmarksarealerna 4,1 hektar och medianstorleken 2,2 hektar år 2021. Den 95:e percentilen (de fem procent största sammanhängande kalmarkerna) är 14,1 hektar eller större. Norra Norrland är den landsdel med de största sammanhängande kalmarksarealerna och storleken minskar ju längre söderut i landet man kommer.

Förklaring

Hänsyn som har lämnats på grund av någon typ av naturvärde benämns här som biotop medan utvecklingsmark är en areal som lämnats utan att speciella värden har iakttagits.

Strandlinje innebär den sträcka som där land möter hav, sjö eller vattendrag.

Föryngringsavverkningar som under en period av tre avverkningssäsonger från avverkningstidpunkten med ett mindre avstånd än 20 meter från varandra betraktas i det här sammanhanget som en sammanhängande kalmarksareal, oavsett om de ligger över en fastighetsgräns.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter