Karta i Skogsstyrelsens kartjänster som visar riskområden för angrepp av granbarkborre

Karta visar var det finns risk för granbarkborre i Västernorrland

Pressmeddelande | Regionalt - 11 maj 2020

Risken för angrepp av granbarkborre har minskat i Västernorrlands län. Men vid en varm och torr sommar kan risken bli större. Då kan Skogsstyrelsen nya riskindexkarta vara ett stöd för skogsägaren i jakten på nya angrepp.

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande i södra och mellersta delarna av landet. I Västernorrlands län är det däremot en ganska liten risk för stora angrepp. Det visar Skogsstyrelsens riskkartor som skogsägare i länet kan ta del av i sin mobil, dator eller surfplatta.

– Riskindexkartan bekräftar den bild vi har av skadeläget i länet. Det är generellt en låg risk för angrepp, men vi ser en viss risk framförallt i Medelpad, säger Magnus Martinsson, skadesamordnare för Västernorrlands län på Skogsstyrelsen.

Visar var man ska leta efter angrepp

För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid. Här kan den nya karttjänsten vara till stor hjälp eftersom den visar vilka områden som har högst risk för angrepp och var det därför är viktigast att leta efter angreppen.

Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, torr mark, samt närhet till hyggen och tidigare angrepp. Riskindexkartan bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Skogsstyrelsens riskindexkartor har tidigare endast funnits för vissa län i södra och mellersta Sverige, men nu kan skogsägare i hela landet använda sig av verktyget som nås via Skogsstyrelsens webbplats och skogsägarens Mina sidor.

Kontakt

Kontakt

Kontakt