Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

JO kritiserar generaldirektörens mejlhantering

Nyhet - 22 juni 2022

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Skogsstyrelsens generaldirektör för hanteringen av ett mejl som raderats men som borde ha diarieförts. Sedan en tid tillbaka har Skogsstyrelsen skärpt rutinerna kring myndighetens mejlhantering.

– Jag har tidigare sagt att det här tveklöst var fel hanterat av mig, mejlet skulle givetvis har diarieförts. Jag tar till mig kritiken från JO och tycker att det är bra att den här frågan nu fått en ordentlig genomlysning, säger Herman Sundqvist.

I oktober förra året gjordes flera JO-anmälningar av gd Herman Sundqvist med anledning av uppgifterna att han raderat en mejlkonversation där han använt sin privata mejladress i tjänsten. JO inledde därefter en granskning av Skogsstyrelsens rutiner och riktlinjer för användande av e-post i tjänsten och har nu kommit med sitt beslut.

I beslutet kritiserar JO generaldirektören för hanteringen och skriver: ”…det aktuella meddelandet utgjorde en allmän handling. Enligt JO kan generaldirektörens uppgifter om händelsen inte uppfattas på annat sätt än att hans åtgärder syftade till att kringgå handlingsoffentligheten. Ett sådant agerande strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.”

Skogsstyrelsen inledde under hösten arbetet med att ta fram en anvisning för alla anställda hur e-post ska hanteras, något som fanns på plats i januari i år. JO kommenterar de nya styrande dokumenten i sitt beslut: ”Jag ser därför positivt på att Skogsstyrelsen numera har ett styrande dokument om e-postanvändning i myndighetens verksamhet där även användande av privata e-postadresser behandlas. Vad som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida.”

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30