JÄMLYS - en jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten

Nyhet | Regionalt - 26 mars 2020

Nu finns en ny färsk jämställdhetsanalys för skogssektorn i Västerbotten. I rapporten lyfts kompetensförsörjning liksom hur skogssektorn i Västerbotten systematiskt och strategiskt kan utveckla sitt jämställdhetsarbete.

Rapporten innehåller fakta, förslag till förändringsarbete samt ett par röster om skogssektorn, bland andra från Skogsstyrelsens regionchef Staffan Norin. Det är nio år sedan den förra JÄMLYS av skogssektorn i Västerbotten togs fram.

Kristina Nilson jobbar med skogsprogrammet i Västerbotten. Varför behövs den här analysen?
- Västerbotten vill fortsätta vara ett av Sveriges mest spännande och innovativa skogslän. Därför har jämställdheten en självklar plats i skogsprogramsarbetet. Rapporten pekar på områden som vi behöver fortsätta jobba med, och det är viktigt att ha en sån här kunskapsbaserad analys som grund för det arbetet.