Timmerbil lastar gran på skogsbilväg

Inventering av virkesvältor vid väg i Värmland

Nyhet | Regionalt - 24 maj 2021

Som ett led i bekämpningsarbetet mot granbarkborre kommer Skogsstyrelsen i Värmland i slutet av maj att inventera virkesvältor av gran som ligger vid bilväg.

Värmlands län ingår sedan den första april 2020 i ett bekämpningsområde för granbarkborre. Här finns särskilda regler för att bekämpa granbarkborre som gäller utöver de vanliga reglerna. Bland annat får färre skadade granar lämnas kvar i skogen efter storm, snöbrott eller liknande.

Som en del i bekämpningsarbetet mot granbarkborre kommer Skogsstyrelsen i Värmland under slutet av maj att inventera virkesvältor av färskt granvirke som ligger vid bilväg. Inventeringen kommer att ske i de områdena som drabbats hårdast av granbarkborren.

För att undvika att virkesvältor av gran blir en yngelplats för granbarkborre ska vältor med färskt granvirke som är avverkat före den 1 juni köras till terminal eller till skogsindustri, alternativt behandlas så att det är otjänligt som yngelmaterial senast den 1 juli.

˗ I början av juni kommer vi att skicka ut brev (kommunikationer) till virkesköpande företag som har granvältor liggandes och som vi har observerat vid inventeringen. I brevet kommer vi att informera om vilka regler för virkeslagring inom bekämpningsområdet som gäller enligt skogsvårdslagen, säger Harald Lindebjörn tillsynsansvarig på Skogsstyrelsen i Värmland.

Kontakt

Kontakt