Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Intresset för att avverka fortsätter öka

Statistik - 14 maj 2019

Arealen som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 13 procent i april jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. En orsak är granbarkborrens angrepp. Det är den högsta noteringen för hela landet i april månad på 4 år och den näst högsta på 12 år.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 17 364 hektar. Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Norra Norrland där den minskade med 40 procent till 2 733 hektar. I Södra Norrland ökade den anmälda arealen med 41 procent och uppgick till 4 356 hektar. I Svealand var ökningen 31 procent och uppgick till 4 794 hektar och i Götaland var ökningen 35 procent och arealen 5 482 hektar. Det är den högsta noteringen för Götaland på 12 år för april månad.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 18 av 21 län. Största ökningen var i Blekinge län med nästan en tredubbling av den anmälda arealen. I Kalmar län dubblerades den anmälda arealen. Det är den högsta noteringen för april månad sedan 2007 för dessa två län. Anmälningarna ökade också mycket i Västernorrlands och Värmlands län med 60 respektive 55 procent. Ökningen beror sannolikt på de omfattande angreppen av granbarkborre i Götaland och Svealand.

I Västerbottens och Norrbottens län minskade den anmälda avverkningsarealen med 44 respektive 36 procent. I Uppsala län var minskningen 13 procent. Hittills i år har 79 534 hektar anmälts för avverkning vilket är 22 % mer än under de fyra första månaderna förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se