Intresset för att avverka fortsatte minska i november

Statistik - 12 december 2019

Höstens trend fortsätter med minskat intresse för att avverka skog. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 24 procent i november jämfört med samma tid förra året och mest minskade det i Götaland.

Den totala anmälda arealen i november uppgick till 26 058 hektar för hela landet, vilket är under medeltalet för perioden 2007-2019.

Hittills i år har 256 693 hektar anmälts för avverkning. Det är, trots rekordstora anmälningar tidigare i år, 5 procent lägre än jämfört med de elva första månaderna 2018

Anmäld areal minskar i hela landet:

  • I Götaland var minskningen hela 35 procent och uppgick till 6 117 hektar. Trots den stora minskningen är nivån i paritet med medeltalet 6 962 hektar för november under perioden 2007-2019.
  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 29 procent och uppgick till 5 518 hektar.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 22 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 966 hektar, vilket är en stor minskning. Arealen ligger under nivån för medeltalet 8 233 hektar för november under perioden 2007-2019 och är den lägsta sedan 2007.
  • I Svealand minskade den anmälda arealen med 10 procent och uppgick till 7 456 hektar.

Aktiviteten är fortsatt hög i Svealand trots en liten minskning i anmäld areal under november jämfört med förra året. Detta beror sannolikt på fortsatt omhändertagande av träd skadade av granbarkborre för att minska spridningen av skadeinsekten och rädda en del av virkesvärdet.

Minskningen i tre av fyra regioner kan bero på sänkta virkespriser och stora lager av virke i hela transportkedjan. Även de stora arealerna som anmäldes efter de omfattande skogsbränderna i Jämtlands och Gävleborgs län fortsätter att påverka anmälningsnivåerna.

Minskning i 18 av 21 län

Anmäld avverkningsareal minskade mest i Skåne län med 56 procent till 494 hektar jämfört med 2018. I Kronobergs län var minskningen 54 procent (454 hektar) och i Jönköpings län 53 procent (687 hektar) jämfört med november i fjol. Det är den lägsta nivån för november för de tre länen sedan 2012. I Värmland minskade anmäld areal med 40 procent, vilket är den lägsta nivån för november sedan 2011.

Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal för november jämfört med samma månad 2018 är Norrbottens län (38 procent), Västra Götalands län (36 procent), Gävleborgs och Gotlands län (båda 35 procent) och Hallands län (32 procent).

Två län visar rejält ökade anmälda arealer för november och båda länen ligger i Svealand. I Södermanland fördubblades den anmälda arealen för november jämfört med samma månad 2018 till 1 082 hektar och i Västmanland ökade den med 88 procent till 742 hektar. Den anmälda arealen är den högsta för november på 13 år. Den anmälda avverkningsarealen fortsätter därmed att öka i de två länen även för november. Orsaken är med största sannolikhet de stora problemen med angrepp av granbarkborre.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se