Fjällnära skog

Intensivt arbete med ansökningar om avverkning i fjällnära skog

Nyhet - 10 september 2021

Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet för att hantera det stora inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Myndigheten har hittills i år fältbedömt en areal om cirka 11 000 hektar. Nu ska beslut fattas och ersättning betalas ut, i de fall markägaren nekas att avverka på grund av mycket höga naturvärden.

– Vi gör vårt yttersta för att ge markägarna en rättssäker hantering, samtidigt som vi så långt möjligt försöker korta handläggningstiderna, säger regionchef Staffan Norin, Skogsstyrelsen.

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns mycket höga naturvärden, har rätt till ersättning från staten. Riksdagen har beslutat att anslå ytterligare 360 miljoner kronor för ersättningar under 2021.

Under 2020 ökade arealen med ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog kraftigt till totalt 14 300 hektar, vilket är fyra gånger mer än normalt. Det stora inflödet har fortsatt under 2021. Till och med juli har ansökningar om avverkningstillstånd inkommit med en areal på cirka 7 000 hektar. Det är alltså en rejält ökad volym av ansökningar som Skogsstyrelsen har att hantera.

– Ansökningarna ska handläggas så fort som möjligt enligt gällande regelverk och med väl genomförda naturvärdesbedömningar. Skogsstyrelsen har därför tillfört mer resurser, rekryterat ny personal samt lånat in personal från andra delar av landet, säger Staffan Norin.

Skogsstyrelsen har också utvecklat och testat ny teknik och nya metoder för inventering för att förlänga fältsäsongen. Bland annat har myndigheten använt skoter under vårvintern. Även drönare och helikopter används för att effektivisera fältarbetet.

Trots denna kraftsamling kommer merparten av årets inkomna ansökningar om avverkningstillstånd att kunna slutföras först under 2022. Målet är att under 2021 handlägga minst 11 000 hektar och hantera ersättningsfrågorna i de fall markägaren nekas att avverka.

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna har nära dialog om läget i handläggningen. Vissa ärenden kan senare bli aktuella för reservatsbildning.

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.