Skylt biotopskydd.

Insatser mot granbarkborren i skyddade områden i Kronobergs län

Nyhet | Regionalt - 17 april 2020

För att begränsa spridningen av granbarkborre och bevara naturvärden i skyddade områden ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt.

– Även om de skyddade områdena utgör en mycket liten del av de angripna skogarna, behöver vi ta till de åtgärder som är möjliga och relevanta för att begränsa granbarkborreangreppen på landskapsnivå. Därför mer än tredubblar vi omfattningen av insatser i dessa områden under 2020, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

För att styra insatserna till de områden där de gör störst nytta, kommer Skogsstyrelsen att göra en analys med hjälp av digitala kartor. Skogsstyrelsens nya riskkarta som pekar ut var sannolikheten är störst för framtida angrepp samkörs med kartor över var det finns skyddade skogar som har ett behov av naturvårdande skötselåtgärder inriktade mot gran.

Aktuella åtgärder i de skyddade områdena är ofta fällning och barkning av enskilda angripna träd och uppsättning av granbarkborrefällor. I Kronobergs län kommer granbarkborrefällor sättas upp inom landskapsavsnitt om 500 hektar, på fem olika områden.

Se också filmen när SVT Nyheter Småland följer med skogskonsulent Karin Folkesson som sätter ut granbarkborrefällor i Kronobergs län.