Fortsatta fördröjningar av bekräftelser på inskickade avverkningsärenden

Nyhet - 12 november 2018

Vi har fortfarande en fördröjning av bekräftelser på vissa inskickade avverkningsärenden. Beroende på hur du skickat in ditt ärenden ser fördröjningen olika ut.

Avverkningsärende eller samrådsärende inskickat via blankett:

  • Det är en eftersläpning på cirka 5 arbetsdagar för registreringen
  • Inkomstdatum registreras som vanligt samma dag som ärendet kommer in till Skogsstyrelsen
  • Ingen bekräftelse på att ärendet kommit in skickas ut förrän ärendet är inlagt i vårt system

Avverkningsärende eller samrådsärende inskickat via Skogsärenden för företag (Nemus) eller Mina sidor:

  • Ärenden som skickades in under tiden för vår uppdatering (perioden 7–14 november 2018) har lagts på kö. De håller nu på att läsas in i vårt system. Inkomstdatum gäller från det datum som ärendet skickades in till Skogsstyrelsen och kvittomail kommer när ärendet är inläst.
  • Det är vissa ärenden som inte har lästs in ordentligt, vilka vi behöver hantera manuellt. Detta kan innebära att det dröjer ytterligare innan bekräftelse/kvittomail skickas ut.
  • Våra digitala inlämningstjänster Skogsärenden för företag och Mina sidor tar från och med den 14 november emot ärenden som vanligt och blir inregistrerade i vårt handläggningssystem. På grund av det stora inflödet tar det i dagsläget längre tid (upp till en dag) innan du får bekräftelse/kvittomail på dina inskickade ärenden.