Sjuk alm med bruna blad som växer  bredvid frisk alm med gröna blad

Information om drönarflygning på Gotland 2021

Nyhet | Regionalt - 18 maj 2021

Under några veckor i maj-juni samt augusti har Skogsstyrelsen anlitat Gerdes solutions AB för att ta drönarbilder över skogar och trädbärande mark på Gotland.

Drönaren kommer att flyga över skogarna vid Hangvar, Fole, Vallstena, Hörsne, Bäl, Ekeby, Roma, Vall, Sproge, Silte och Grötlingbo.

Fotograferar skogar med alm

Syftet med fotograferingen är att få bilder över skogar där alm förekommer. Bilderna ska användas inom projektet Geodata för skogsskador – en del av myndighetens riktade insatser mot olika skadegörare på skog. Vi ska utveckla och testa metoder för att identifiera alm i drönarbilder och flygfoton, samt för att upptäcka träd med almsjuka i drönarbilder. Det övergripande målet med aktiviteten är att effektivisera Skogsstyrelsens arbete med bekämpning av almsjuka på Gotland, för att kunna rädda almarna på ön.

Vi är endast intresserade av träden i bilderna som tas. Människor som kommer med på bilderna kommer suddas bort och spridningstillstånd ska erhållas från Lantmäteriet innan bilderna kommer till användning hos Skogsstyrelsen.

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt