Två skogsägare tittar på sin skog där hyggesfria åtgärder har genomförts.

Hyggesfritt hos Linda

Nyhet | Regionalt - 08 september 2020

Vid hyggesfritt skogsbruk används skogsbruksmetoder som inte kallägger marken, exempelvis olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar. En skogsägare som valt att sköta en del av sin skog på detta sätt är Linda Persson Melin.

Min kollega Magnus Bondesson och jag träffar Linda på hennes fastighet i Nockarp utanför Rickarum, i mellersta Skåne. Vi är här för att titta på ett bestånd som nyligen avverkats enligt hyggesfria principer. Vi finner en skog med mindre luckor för att främja föryngring och där ljuskrävande arter som ek och lönn har fått utrymme och ljus. Stora träd som ger bra med virke har plockats ut. I beståndet finns gran, tall, ek, lönn, björk och bok i varierande ålder och storlek. Förutsättningarna för fortsatt hyggesfri skötsel är därmed goda.

Därför satsar Linda på hyggesfritt

– Jag vill öka mångfalden och bevara naturvärden, och så vill jag att det ska vara en härlig skog att vara i. Jag tänker att det miljömässigt är fördelar med hyggesfritt, att hela tiden ha träd som växer på marken är bättre än kalhyggen. Med hyggesfritt slipper jag nollställa ekosystemet, och det känns bra, säger Linda.

Hyggesfritt av en händelse

Linda har funderat på hyggesfritt under en längre tid. Även om en kompis och flera filmer har gett inspiration visste hon dock inte riktigt hur hon skulle göra rent praktiskt. I samband med rådgivning i ett bestånd med ädellövskog kom Linda och Magnus att prata om hyggesfri skogsskötsel. På väg tillbaka till bilarna gick de förbi ett blandskogsbestånd och Magnus såg genast möjligheterna att bruka detta område med hyggesfria skogsbruksmetoder. Beståndet var eftersatt och övervuxet och det kändes det klockrent att börja med hyggesfritt just här. 

– Med hyggesfri skogsskötsel finns skogen alltid kvar, även efter avverkning. Det är en av fördelarna med metoden. Nästan alla skogsägare har något område som man av olika skäl vill ha kvar som skog och inte vill kalavverka, säger Magnus.

Spännande utmaning

Hyggesfri skogsskötsel är mer komplext än ”vanlig” skogsskötsel menar Linda, då det kräver mer funderande och planerande.  Som skogsägare ska du fundera mer på förhållanden; hur det ser ut, vad ska tas bort, vikten av att hålla balansen med träd i olika åldrar.

– För att odla mångfald istället för monokultur behövs en känsla för det enskilda trädet. Som skogsägare har jag lärt känna både träden och marken bättre. Det är lite knepigt men är samtidigt en spännande utmaning säger Linda.

Lindra uppmuntrar fler skogsägare att göra som hon; att ta en bit och prova. Det är roligt att ha något att jämföra med och ett sätt att skapa variation i sitt skogsbrukande.  

Skogsstyrelsen erbjuder gratis rådgivning

Skogsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att arbeta för att arealen skog som brukas med hyggesfria metoder ökar. För att nå målet erbjuder Skogsstyrelsen gratis rådgivning. Rådgivningen kan ske via telefon, Mina sidor eller på plats i skogen för att diskutera möjligheter och genomförande. Kontakta oss om du vill veta mer.

Text: Helén Andersson