Rådgivning och planering inför hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Pressmeddelande - 24 november 2022

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu möter Skogsstyrelsen behovet med satsningen Hyggesfria veckan. Under vecka 48 erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden.

– Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker att mer kunskap efterfrågas men också att det finns en del fördomar. Därför tror vi det ligger rätt i tiden för en storsatsning på kunskap där vi kommer att prata om allt från grunderna till senaste forskningen om hyggesfritt skogsbruk, säger skogskonsulent Nicola Karlsson som sitter med i projektgruppen för satsningen.

Hyggesfria veckan arrangeras 28 november till 2 december och det krävs ingen föranmälan för att ta del av seminarierna. Här är några av ämnena:

  • Hyggesfritt skogsbruk - grunder
  • Tätortsnära skogar
  • Biologisk mångfald i den hyggesfria skogen
  • Hyggesfritt i ädellövskog
  • Hyggesfritt och vilt
  • Hyggesfritt och ekonomin
  • Hyggesfritt och skogsbruksplanen 

Information om satsningen och föreläsningarna kommer att läggas ut kontinuerligt på Skogsstyrelsens webbplats.

Via webbplatsen kan skogsägare också anmäla intresse för rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Sedan 2019 har 440 skogsägare fått rådgivning och siffran ökar år från år.

Mer om hyggesfritt

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen. I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk.

Kontakt