Granbarkborre.

Hur stoppar vi granbarkborrarna i Södermanlands och Örebro län?

Nyhet | Regionalt - 19 februari 2019

Känner du igen skador från granbarkborren? Kom till någon av våra 16 informationsträffar så får du lära dig detta och du får tips och råd om vilka åtgärder du kan göra.

I höstas började många granbestånd visa tecken på angrepp från granbarkborre och skadorna riskerar att öka under 2019. Är du skogsägare och har granbestånd på din fastighet bör du se över din skog

Kom på någon av våra träffar så får du lära dig mer om

  • Hur du känner igen en skada av granbarkborre
  • Vilka träd du behöver åtgärda
  • Hur du kan motverka skador