Närbild på gremmeniellaangripen tallkvist.

Hur ser det ut på din fastighet?

Nyhet | Regionalt - 15 maj 2023

I skadade bestånd behöver skötseln anpassas utifrån förutsättningarna för att skapa ett vitalt framtidsbestånd. Det är viktigt att planera kommande skötselåtgärder och informera de som ska genomföra åtgärden om skadeläget.

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera skador samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av törskate (så kallad gadd), gremmeniella, snöskytte, knäckesjuka och bete av älgar och annat vilt.

Tiden innan det grönskar i skogen men efter att snön smält bort är en värdefull tid för dig som skogsägare. Innan det grönskar är det lättare att skapa sig en bild över om skador uppstått under vintern såsom om grenar som knäckts av tung snö eller sorkar som ätit upp plantor. När man är ute i skogen är det också bra att kontrollera hur föryngringen tagit sig.

Rapportera in skador

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU vill gärna få in rapport om skogsskador för framtida forskning. Länk hittar du på denna sida.

Kontakt