Granen fäller ibland barr på vissa grenar på hösten, särskilt om sommaren varit torr. De äldsta barren vissnar först. Barren faller av först när de blivit bruna.

Höstfärgning av gran och tall - inget att oroa sig för

Nyhet - 23 oktober 2018

Efter en torr sommar är det vanligt med höstfärgning av tall och gran. Detta är helt normalt och är inget tecken på sjukdom eller angrepp.

Tallen fäller sina äldsta barr på hösten. Vissa år kan den fälla två årgångar av barr samtidigt. Detta är helt normalt och inget tecken på någon sjukdom.

Granen fäller ibland barr på vissa grenar på hösten, särskilt om sommaren varit torr som i år. Detta är ett sätt för granen att göra sig av med grenar och barr som inte bidrar särskilt mycket till produktionen, utan mest avdunstar vatten. De äldsta barren vissnar först och faller av först när de blivit bruna.

Oro för skadeangrepp?

Om barren är angripna av skadesvampar brukar det ofta drabba årsskotten värst. Om granen är angripen av barkborrar vissnar hela kronan mer eller mindre samtidigt och de flesta av barren är fortfarande gröna när de torkar och faller ner.

 

Kontakt