Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

Nyhet | Regionalt - 04 september 2023

En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi. Projektet Lövsuccé 2.0 bjuder hösten 2023 in till workshops med tema ekonomi/skötsel/klimat och mångbruk/naturvård/turism.

Följande workshops anordnas hösten 2023 under temat "Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde".

  • 5 september (sista anmälan 30/8): Vallerstad gård, Värnamo. Tema: ekonomi/skötsel/klimat
  • 14 september: Grimslövs värdshus (Skörda-Åsnenområdet): Tema ekonomi/skötsel/klimat
  • 19 september: Vallerstad gård, Värnamo. Tema mångbruk/naturvård/turism
  • 21 september: Urshults folkets hus/Hätteboda vildmarkscamping, Tingsryd: tema mångbruk/naturvård/turism
  • 26 september: Swedish Agro, Kalmar. Tema mångbruk/naturvård/turism
  • 3 oktober: Naturbruksgymnasiet Kalmar/fält Trekanten, Kalmar: tema ekonomi/skötsel/klimat