Granbarkborrar och ägg i gångar

Hopp om minskade granbarkborreskador 2020

Nyhet - 18 februari 2020

Granbarkborrens förökning minskade under 2019 jämfört med 2018, visar en färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att vi troligen får något mindre skador 2020 än 2019 om vi får en normal sommar. Skadenivåerna kommer dock fortfarande att vara mycket höga i Götaland och Svealand.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3–4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand och under 2019 fördubblades skadorna.

Inga säkra prognoser

Några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna väntas bli i år är svårt att ta fram. Men genom att bland annat undersöka granbarkborrens förökningsframgång kan man få en fingervisning om hur angreppen kommer att utvecklas framåt. SLU gör varje år sådana uppföljningar och den senaste rapporten visar att förökningen minskade kraftigt 2019, jämfört med 2018.

– Om vi får en normal sommar vädermässigt, utan extrem torka, talar det mesta för att skadorna inte kommer att fortsätta öka utan snarare minska i omfattning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har ovanligt stora populationer granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att vi därför kommer att få stora skador även i år, säger Martin Schroeder, professor på SLU och en av deltagarna i samverkansprojektet Stoppa borrarna.  

Fler honor per gran försämrade förökningen

Den viktigaste förklaringen till att granbarkborrarnas förökning minskade 2019 var att vi hade en högre angreppstäthet jämfört med 2018. Det innebar att fler barkborrar konkurrerade om samma träd, vilket resulterade i färre avkommor. Den högre angreppstätheten kan förklaras med att granarna inte var lika stressade och mottagliga för angrepp som de var under den torra sommaren 2018 och att det fanns fler barkborrar.  

– Vi fortsätter nu arbetet i samverkansprojektet Stoppa borrarna och tar höjd för flera tänkbara scenarios framöver. Även om rapporten från SLU glädjande nog bedömer att det är mer sannolikt med en minskning av skadorna än en ökning, så kan vi ändå vänta oss en mycket allvarlig skadesituation även i år, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Kontakt

Kontakt