Väg i Hälsingland

Högt söktryck på pengar för utbildningar om skog

Nyhet - 12 oktober 2021

Det är stor efterfrågan på stödpengar för att anordna utbildningar om skog med inriktning på miljö och klimat. Skogsstyrelsen har utlyst drygt 20 miljoner kronor som företag kan söka. Ansökningar på över 50 miljoner har kommit in.

Under 2021 har Skogsstyrelsen lyst ut sammanlagt 20,5 miljoner kronor inom stödet kompetensutveckling, en del av EU:s landsbygdsprogram. Företag och organisationer har kunnat söka pengar för att anordna utbildningar inom skog med inriktning på miljö och klimat för till exempel skogsägare eller skogliga entreprenörer. Nu har utlysningarna stängt. Skogsstyrelsen har fått in ansökningar på sammanlagt närmare 50 miljoner, mer än dubbla summan som finns att dela ut.

Fler vill lära sig mer

Carina Berggren ansvarar för stödet kompetensutveckling på Skogsstyrelsen. Hon tror att det finns flera anledningar till att många aktörer nu vill anordna kurser om skog.

­– Skogen är aktuell i samhällsdebatten på flera sätt, till exempel i klimatfrågan. Det kan bidra till att fler vill lära sig mer. Det finns ett sug efter kunskap för att kunna fatta bra beslut i sin verksamhet, menar Carina Berggren.

Pandemin kan påverka

Carina Berggren tror också att pandemin ökat efterfrågan på mer flexibla utbildningsformer.

– Vi ser att många vill anordna kurser som mixar digitala träffar med fysiska och överlag utveckla fler digitala alternativ, som webbseminarier.

Kompetensutvecklingsstödet har funnits sedan 2016. Sedan starten har olika aktörer beviljats sammanlagt drygt 68 miljoner kronor för att anordna utbildningar inom olika skogliga ämnesområden, bland annat klimat, vatten och vilt.

Kontakt

Frågor om stödet.