Gallring.

Högsta anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland på tio år

Pressmeddelande - 15 maj 2018

Den areal som anmälts för avverkning var under april den största på tio år i Norra Norrland. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik.

Det innebär att den ökning som skett under årets första månader i norr fortsätter och accelererar. Sett över årets fyra första månader var ökningen 36 procent i Norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på bara fyra procents ökning.

– Vi har en högkonjunktur med stark efterfrågan och framtidstro, som påverkar avverkningsviljan. I Norra Norrland har vi haft en viss eftersläpning på ökad avverkad areal, skillnaden i landet kan bero på en kapacitetsutbyggnad i södra Sverige som gjort att man snabbare ökat avverkningarna, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord.

– Det har också varit en besvärlig vinter där snödjupet gjort det svårt att få ut virke, med ett uppdämt behov som påverkat virkesköpare och skogsägare att agera, säger Staffan Norin.

I aprilstatistiken finns flera toppnoteringar med ökningar som är de största sedan 2007. I Norrbotten ökade den anmälda avverkningsarealen med 79 procent jämfört med april 2017, i Västerbotten med 98 procent och i Västmanlands län handlar det om mer än en fördubbling.

Samtidigt är det stora skillnader mellan norr och söder där en avmattning nu märks i alla landsdelar förutom Norra Norrland. I Södra Norrland anmäldes 24 procent mindre areal, i Svealand anmäldes tre procent mindre och i Götaland sex procent mindre än under samma tid förra året.

Sett till hela landet ökade arealen under april med fem procent till 15 373 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 10 av 21 län. Största minskningen, 55 procent, var i Gävleborgs län följt av Dalarnas län med 43 procent och Blekinges län med 33 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och resultaten publiceras i Skogsstyrelsens statistikdatabas, se länk nedan.

Kontakt

Kontakt