Högsta anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland på tio år

Statistik - 15 maj 2018

Den areal som anmälts för avverkning var under april den största på tio år i Norra Norrland. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik.

Det innebär att den ökning som skett under årets första månader i norr fortsätter och accelererar. Sett över årets fyra första månader var ökningen 36 procent i Norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på bara fyra procents ökning.

I aprilstatistiken finns flera toppnoteringar med ökningar som är de största sedan 2007. I Norrbotten ökade den anmälda avverkningsarealen med 79 procent jämfört med april 2017, i Västerbotten med 98 procent och i Västmanlands län handlar det om mer än en fördubbling.

Samtidigt är det stora skillnader mellan norr och söder där en avmattning nu märks i alla landsdelar förutom Norra Norrland. I Södra Norrland anmäldes 24 procent mindre areal, i Svealand anmäldes tre procent mindre och i Götaland sex procent mindre än under samma tid förra året.

Sett till hela landet ökade arealen under april med fem procent till 15 373 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 10 av 21 län. Största minskningen, 55 procent, var i Gävleborgs län följt av Dalarnas län med 43 procent och Blekinges län med 33 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas.

Senare under dagen kommer även ett pressmeddelande

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se