Nyckelbiotop.

Högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

Pressmeddelande - 29 maj 2018

Det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige, jämfört med övriga landet. Det står klart sedan regeringen nu preciserat uppdraget till Skogsstyrelsen att göra en nationell inventering.

I höstas kom beskedet i regeringens budgetproposition att Skogsstyrelsen ska göra en landsomfattande inventering av skogar med mycket stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper. Inventeringen ska pågå fram till och med 2027. Sedan dess har Skogsstyrelsen riggat inventeringen och gjort nödvändiga förberedelser. Nu har det formella och mer preciserade uppdraget kommit från regeringen och där står det att: ”i den metod som Skogsstyrelsen har utvecklat för nordvästra Sverige kommer hänsyn tas till de lokala och regionala förutsättningarna”.

– I klartext innebär detta att kraven för vad som ska klassas som nyckelbiotop kommer att vara högre i nordvästra Sverige än i resten av landet och det kommer vi att ta hänsyn till i våra inventeringar. Regeringen hänvisar också till att riksdagen tidigare i vår uppmanade regeringen att säkerställa att klassificeringen av nyckelbiotoper tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Efter pausen av inventeringar i nordvästra Sverige under förra året är Skogsstyrelsen nu igång med att sjösätta en utvecklad metod där systematiska testinventeringar ska genomföras i området under hösten. När det finns tillräckligt med underlag från testerna ska en analys göras hur det konkret ska tas hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Först därefter, inför inventeringarna 2019, görs en justering av bedömningarna i nordvästra Sverige.

Samtidigt visar det preciserade uppdraget från regeringen att i de fall Skogsstyrelsen registrerar nyckelbiotoper i samband med att skogsägaren gjort en avverkningsanmälan, så bör det ske inom sex veckor från att anmälan kommit in. Det är den tid som Skogsstyrelsen har för att hinna granska avverkningsanmälningar. Tanken är att skogsägaren i de fallen ska få ett besked snabbt.

– Vår prioritering kommer inte vara att göra registreringen i samband med avverkningsanmälningar. Krutet lägger vi i den systematiska inventeringen för att vi ska kunna arbeta effektivt, säger Herman Sundqvist.

Under året ska Skogsstyrelsen också fortsätta att utveckla inventeringen. I detta ingår att säkerställa det som uppdraget talar om: att inventeringen är rättssäker och effektiv. I det ingår bland annat att inventeringen ska vara förutsägbar och objektiv. Där får den samverkansprocess som finns kring nyckelbiotopsinventeringen, med bland annat skogssektorn, en viktig roll.

– Vi är medvetna om att det kan finnas en oro hos skogsägare vad inventeringen kan komma att innebära. Därför är det så viktigt att vi säkrar upp en god kvalitet med metoder som är väl utvecklade, transparenta och begripliga, säger Herman Sundqvist. 

Kommunerna som berörs: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt Torsby kommun öster om Klarälven.

Kontakt

  • Herman Sundqvist
  • generaldirektör, Skogsstyrelsen
  • Telefon: 036-35 94 30