Helikopter.

Helikopter på lågt flygande höjd i Södermanlands och Örebro län

Nyhet | Regionalt - 05 oktober 2020

Skogsstyrelsen genomför nu tillsyn med hjälp av helikopter.

Vi tittar på

  • Avsyning av §30 Skogsvårdslagen, det vill säga uppföljning av hur hänsyn efter avverkning efterföljs.
  • Föreläggande om återväxter efter föryngring. Det betyder kontroll av antalet plantor efter avverkning. Enligt Skogsvårdslagen ska föryngringen vara godkänd ett antal år efter avverkning.
  • Eventuella otillåtna åtgärder i biotopskydd.

Att flyga med helikopter är ett sätt för Skogsstyrelsen att effektivisera arbetet med tillsyn.

Skogsstyrelsen vill härmed meddela allmänheten eftersom helikoptern flyger på låg höjd vid tillsynen av de olika objekten. Väderleken påverkar vilka dagar arbetet kan utföras.

Mer information

Skogsstyrelsens Kundtjänst, telefon 010-45 77 180

Susanna Ek, ansvarig för tillsyn Sörmland-Örebro, telefon 019-44 64 22 

Linda Munter, kommunikationsansvarig Sörmland-Örebros distrikt, telefon 0155-26 49 88