Inventering av granbarkborreskador med hjälp av drönare

Har du granbarkborrar i din skog?

Nyhet | Regionalt - 30 mars 2020

I våra granskogar i Södermanland och Örebro län är granbarkborren den insekt som gör mest skada. För att bekämpa den gäller det att göra rätt sak i rätt tid. Här är några högaktuella saker att tänka på.

- Se över ditt skogsinnehav och leta efter skador. Anmäl riskbestånd för avverkning. Kontakta virkesköpare eller ombud och planera för åtgärder om du hittar granar som angripits av granbarkborre. Vänta inte, säger skogskonsulent Anders Isaksson.

Se till att avverka och forsla bort vindfällda granar i god tid innan svärmningen, de blir annars ett lätt byte för granbarkborrarna.

Hög tid för feromonfällor

Ska du använda feromonfällor för bekämpning i vår och sommar? Då är det hög tid nu att placera ut fällorna. De bör finnas på plats innan den första svärmningen kommer igång.

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

I områden med höga naturvärden krävs vanligtvis anmälan om samråd innan åtgärder utförs. Finns vindfällen i ett sådant område samråds om lämpliga åtgärder utifrån rådande förutsättningar.

Särskilda regler inom bekämpningsområden

Observera att hela Södermanlands och Örebro län från och med 1 april ingår i bekämpningsområdet. Det innebär att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen efter storm, snöbrott eller liknande.