Anders Samuelsson ska hjälpa Åland att röja skog efter storm.

Han ska hjälpa Åland efter stormen

Pressmeddelande - 27 februari 2019

Efter stormen Alfridas härjningar på Åland, har landskapsregeringen där bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ön. Skogsstyrelsen skickar nu över en instruktör för att föra vidare kunskaperna till grannlandet.

– Det är så klart ett hedersuppdrag att bli tillfrågad av ett annat lands regering. Då är det klart att man ställer upp, säger motorsågsinstruktör Anders Samuelsson som arbetar vid Skogsstyrelsen i Uppsala, distrikt Uppsala-Västmanland.

Åland drabbades hårt av stormen Alfrida natten till 2 januari med rekordstarka vindar och mycket stormfälld skog. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning.

Men Åland har ingen motsvarighet till den svenska branschorganisationen Säker skog och inte heller de utbildningskrav som utvecklades i Sverige efter stormen Gudrun. Därför har landskapsregeringen på Åland vänt sig till Sverige för att få hjälp med motorsågsutbildning för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ett effektivt och säkert sätt.

– Jag åker över till Åland i mars då vi har första kurstillfället, men intresset kan bli stort och då ställer vi upp så mycket det behövs, säger Anders Samuelsson.

Kontakt