Tre personer sitter och njuter i skogen. Logga med texten klimatvecka för skogen

Gratis webbinarier: så klimatanpassar du skogen

Pressmeddelande - 20 mars 2023

Klimatfrågorna får allt större betydelse för skogsbruket och påverkar enskilda och stora skogsägare. Därför möter nu Skogsstyrelsen kunskapsbehovet med satsningen Klimatveckan för skogen under vecka 13. Hela veckan blir det dagliga webbinarier och frågestunder med experter, gratis för skogsägare, yrkesverksamma och andra intresserade.

Varmare och blötare vintrar, perioder av torka, större risk för stormskador, bränder och angrepp av insekter och svampar. Det är några exempel på utmaningar som skogsbruket står inför kopplat till klimatförändringarna.

Men det finns en hel del åtgärder som skogsägaren kan vidta för att förebygga skador och få friska och motståndskraftiga skogar i framtiden.

– Klimatförändringarna har ju varit kända länge och det är en utveckling som vi nu är mitt uppe i. Samtidigt får vi succesivt mer kunskap om hur det påverkar skogen och skogsbruket. Det har ökat efterfrågan och behovet av att sprida våra experters kunskap och hur skogsägaren kan behöva anpassa skogsbruket, säger Anna Petersson, rådgivningsspecialist på Skogsstyrelsen.

Klimatveckan för skogen kommer bjuda på dagliga webbinarier med föreläsare från Skogsstyrelsen. Webbinarierna startar klockan 12.00 eller 15.00 och pågår ungefär en timme inklusive tid för att ställa frågor till experterna. Dessutom genomförs tre digitala träffar på kvällstid som handlar om klimatanpassning ur ett regionalt perspektiv. Det krävs ingen föranmälan för att delta i någon av aktiviteterna under klimatveckan.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om det här:

  • Klimatet förändras och hur påverkas skogen?
  • Vad är klimatanpassning och varför behövs det?
  • Skogens roll för klimatet
  • Klimatanpassat trädslagsval
  • Röjning och gallring med hänsyn till klimatförändringarna
  • Hänsyn till mark och vatten i ett förändrat klimat
  • Skogsbilvägar - nybyggnation, upprustning och underhåll idag och imorgon

Hela veckans program hittar du via länken nedan.