Föryngringsavverkning

Granbarkborreskador bakom ökade anmälningsarealer i Värmland

Statistik - 18 augusti 2020

Efter förra sommarens stora svängningar i anmäld areal för avverkning ligger den i år i nivå med genomsnittet för juni och juli under perioden 2007 – 2020. Granbarkborreskador är trolig orsak till stor ökning av anmälningar i Värmland.

Anmäld areal hittills i år

Fram till och med juli har 135 586 hektar anmälts för avverkning vilket är 7 procent mindre än under de sju första månaderna 2019.

Juli 2020

Den totala anmälda arealen i juli uppgick till 19 448 hektar för hela landet, vilket är 10 procent lägre än anmäld areal samma månad 2019:

  • I norra Norrland minskade den anmälda arealen med 21 procent och uppgick till 4 525 hektar, vilket är i nivå med genomsnittet för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I södra Norrland ökade den anmälda arealen med 7 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 370 hektar. Det är den högsta nivån på 10 år jämfört med medeltalet för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand minskade den anmälda arealen med 8 procent jämfört med juli 2019 och uppgick till 4 812 hektar. Det är i nivå med genomsnittet (4 690 hektar) för juli månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 21 procent jämfört med juli 2019 (3 741 hektar). Det är också tydligt lägre (15 procent) än medeltalet 4 420 hektar för juli under perioden 2007 – 2020.

Förra årets stora anmälda arealer i Götaland på grund av bland annat granbarkborreangrepp kan vara en orsak till minskningen i anmäld areal i juli jämfört med juli 2019.

Minskning i 13 av 21 län

Den anmälda avverkningsaralen minskade i tretton län i juli jämfört med samma månad 2019. Störst var minskningen i Gotlands län (75 procent), men då det på Gotland handlar om små arealer totalt sett får en förändring ett procentuellt stort genomslag. Anmäld areal i Kronobergs län är den lägsta för juli på 10 år och Kalmar län uppvisar den lägsta nivån på 9 år. Både Jönköpings län och Hallands län noterar de minsta anmälda arealerna för juli på 8 år.

I Värmlands län har den anmälda arealen ökat med 35 procent jämfört med juli 2019. Det är den högsta nivån på 10 år och 38 procent högre än genomsnittet för perioden 2007 – 2020. En bakomliggande orsak kan vara de stora granbarkborreskador som drabbat Värmland. Det kan även vara en orsak till att Västmanlands län hade den högsta nivån på anmäld areal på 5 år i juli, vilket även är mycket högre (39 procent) än snittet för juli under perioden 2007 – 2020. Även Gävleborgs län uppvisar en hög nivå för juli (26 procent) jämfört med genomsnittet för juli under perioden 2007 – 2020 och det är också den högsta nivån för juli månad på 14 år.

Anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd för avverkning juli 2019 och 2020, hektar

Län Juli 2019 Juli 2020 Förändring
Gotlands län              138                35 -75%
Hallands län              231              133 -42%
Jönköpings län              760              465 -39%
Kalmar län          1 096              688 -37%
Södermanlands län              770              494 -36%
Stockholms län              234              170 -28%
Västerbottens län          3 504          2 599 -26%
Kronobergs län              473              373 -21%
Dalarnas län          1 760          1 406 -20%
Västra Götalands län              809              692 -15%
Norrbottens län          2 206          1 925 -13%
Örebro län              511              450 -12%
Uppsala län              650              599 -8%
Jämtlands län          2 803          2 908 4%
Gävleborgs län          1 554          1 620 4%
Blekinge län              281              297 6%
Östergötlands län              607              652 7%
Skåne län              365              406 11%
Västernorrlands län          1 611          1 842 14%
Västmanlands län              349              433 24%
Värmlands län              931          1 260 35%
Hela riket        21 644        19 448 -10%

Avser avverkning i normal skog, fjällnära skog, ädellövskog och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Juni 2020

Den totala anmälda arealen i juni i hela landet uppgick till 26 168 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2019.

  • I norra Norrland ökade den anmälda arealen med 12 procent och uppgick till 6 739 hektar, vilket är i nivå med genomsnittet för juni under perioden 2007 – 2020.
  • I södra Norrland ökade den anmälda arealen med 25 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 7 859 hektar. Det är i nivå med medeltalet för juni månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 11 procent jämfört med juni 2019 och uppgick till 6 797 hektar.
  • I Götaland var den anmälda arealen lika stor som samma månad 2019

Ökning i 15 av 21 län

Den anmälda arealen ökade i femton län jämfört med juni 2019. Störst var ökningarna i Uppsala och Södermanlands län med 83 respektive 81 procent. I Gävleborgs län fortsätter vårens trend med ökad anmäld avverkningsareal jämfört med förra året. I juni var ökningen 23 procent jämfört med juni 2019.

Även under juni månad hade Blekinge och Stockholms län de största minskningarna i anmäld areal med 58 respektive 36 procent. Anmälda avverkningsareal i Blekinge var 106 hektar, vilket är mindre än hälften jämfört med medeltalet för juni under perioden 2007 – 2020.

Anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd för avverkning juni 2019 och 2020, hektar

Län Juni 2019 Juni 2020 Förändring
Blekinge län              250            106 -58%
Stockholms län              322            205 -36%
Östergötlands län              734            532 -28%
Hallands län              243            191 -21%
Dalarnas län            2 362          1 959 -17%
Norrbottens län            2 952          2 808 -5%
Jönköpings län              602            610 1%
Kronobergs län              521            529 2%
Örebro län              743            767 3%
Västra Götalands län            1 322          1 378 4%
Gotlands län                67              75 12%
Västmanlands län              433            484 12%
Jämtlands län            2 595          2 910 12%
Värmlands län            1 231          1 490 21%
Gävleborgs län            1 882          2 310 23%
Kalmar län              692            883 28%
Västerbottens län            3 062          3 931 28%
Skåne län              344            466 35%
Västernorrlands län            1 790          2 639 47%
Södermanlands län              608          1 099 81%
Uppsala län              432            793 83%
Hela riket          23 192          26 168 13%

Avser avverkning i normal skog, fjällnära skog, ädellövskog och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se