Granbarkborrens angrepp inom Kronobergs län

Nyhet | Regionalt - 25 november 2019

Skogsstyrelsens nya inventering visar att skadeinsekten granbarkborre, under 2019, har orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. För samtliga län i Götaland är skadorna mer omfattande i år jämfört med 2018. Inom Kronobergs län har ca 380 000 kubikmeter skog drabbats under 2019.

Östra delen av länet är värst drabbat vad gäller andelen skador granbarkborren orsakat.

 - Situationen är allvarlig, säger distriktschef Jerker Bergdahl. Vi har nu fått ett mått på hur stora skadorna är, och vi ser att det fortsatt behövs stora insatser under kommande år, fortsätter Jerker.

Vad kan du som skogsägare göra?

Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att du som skogsägare ser över din skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och dessa kan du lämna.

Kontakt