Granbarkborrens angrepp i Skåne

Nyhet | Regionalt - 14 november 2019

Skogsstyrelsens nya inventering visar att skadeinsekten granbarkborre under 2019 har orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. I Skåne län är det ca 145 000 kubikmeter skog som drabbats. Jämfört med 2018 har angreppen i Skåne ökat med 40 procent.

Största delen av skadorna förekommer i norra Skåne, främst i nordöstra delen. Men det förekommer även skador på enstaka platser i resterande delen av Skåne.

- Situationen är allvarlig, säger distriktschef Henrik Andersson. Det är viktigt att vi nu fått ett mått på hur stora skadorna är, och vi ser att det fortsatt behövs stora insatser under kommande år, fortsätter Henrik.

Vad kan du som skogsägare göra?

Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att du som skogsägare ser över din skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och dessa kan du lämna.

Kontakt