Granbarkborrens angrepp i Blekinge

Nyhet | Regionalt - 28 november 2019

Skogsstyrelsens nya inventering visar att skadeinsekten granbarkborre under 2019 har orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. På Blekinges distrikt är det ca 240 000 kubikmeter skog som drabbats. Skadorna är relativt jämnt fördelade över länet med en viss tyngdpunkt i de östligare och torrare delarna av länet.

 - Alla skogsägare drabbas i varierande omfattning, säger distriktschef Johan Harrysson. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och ser över sina fastigheter, antingen själv eller via hjälp av sitt ombud.

Vad kan du som skogsägare göra?

Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att du som skogsägare ser över din skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och dessa kan du lämna.

Kontakt