Borrmjöl vid basen på en gran som är angripen av granbarkborre.

Granbarkborrens aktivitet

Nyhet | Regionalt - 08 september 2020

Granbarkborrens aktivitet har i slutet av augusti bromsats upp och det har fångats få granbarkborrar i övervakningsfällorna.

När sommaren närmar sig sitt slut förbereder granbarkborren sig normalt för övervintring.

- De granar som i vårt område angreps under vår eller försommar har tappat eller håller på att tappa sina barr. Barren ligger ofta som en torr, gul/brun matta på marken, säger skogskonsulent Anders Isaksson.

Sena angrepp

När granbarkborren angriper träd under senare delen av sommaren angriper den oftast några meter upp, i nederdelen av grönkronan. Titta efter avvikande färg högt upp där hackspettarna börjat hacka samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.

Det är fortfarande effektivt att transportera bort sent angripna träd. Fortsätt att vara observant på angrepp, även om regn och vind försvårar letandet.

Kontakta virkesköpare för att diskutera avverkning och transport om du upptäcker angrepp.

Kom ihåg

Träd som redan har tappat det mesta av barken bör i bekämpningssyfte inte avverkas, de innehåller inga granbarkborrar. Istället utgör dessa träd yngelmaterial för granbarkborrens fiender.