Gran  angripen av  granbarkborre

Granbarkborren kommer ge stora skador även i år

Pressmeddelande - 03 mars 2022

Granbarkborrarnas förökning ökade under 2021 i delar av utbrottsområdet visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att en stor mängd granbarkborrar kommer vakna till liv när värmen stiger, redo att döda ytterligare miljontals kubikmeter gran.

Mellan åren 2018 till 2021 har uppskattningsvis 26 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren i södra och mellersta delarna av Sverige. Det är mångdubbelt mer än under något tidigare utbrott. I år riskerar siffran över dödade granar öka ytterligare. Det visar den årliga studien av granbarkborrarnas förökningsframgång som SLU nyligen presenterat.

– Sommaren 2021 var ovanligt varm i delar av Sverige vilket gynnade granbarkborrarnas förökning. Värme och torka försvagar granarnas motståndskraft vilket gör att det krävs färre granbarkborrar för att döda ett träd. Det i sin tur gör att varje barkborrehona får fler avkommor, säger Martin Schroeder, professor på SLU som lett studien.

Vädret är avgörande

Den avgörande faktorn för hur stora skadorna blir i år är sommarvädret. En sval sommar med mycket regn minskar risken för stora skador eftersom granbarkborrarnas aktivitet minskar samtidigt som trädens motståndskraft stärks. Om det däremot blir en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka ännu mer jämfört med tidigare år.

­­­– Det går inte att göra några säkra prognoser över skadeutvecklingen eftersom vi varken kan förutsäga vädret eller trädens motståndskraft. Men med tanke på de stora skadorna förra året och att granbarkborrarna är så många i antal kommer vi kunna räkna med ytterligare ett år med stora skador oavsett hur vädret blir, säger Martin Schroeder. 

Råd till skogsägare – agera redan nu

Granbarkborrarna ligger nu i vintervila och börjar svärma först i slutet av april eller början av maj när temperaturen stiger över 18 plusgrader. Men redan nu kan skogsägare agera för att förebygga skador till sommaren.

– Det viktigaste rådet just nu är att ta rätt på de granar som fallit i vinterns stormar. Blir de liggande träden angripna drar de till sig de svärmande granbarkborrarna som då även kan angripa stående granar. Ett annat råd är att börja planera för avverkning av skog som drabbades av angrepp under förra året eftersom det finns stor risk att angreppen fortsätter där, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.

Störst risk för skador av granbarkborre är det fortsatt i östra delarna av Götaland och Svealand, där skadorna varit stora de senaste åren.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.