Inventering av granbarkborreskador med hjälp av drönare

Granbarkborren i Värmland

Nyhet | Regionalt - 19 mars 2020

Under 2019 har angrepp av skadeinsekten granbarkborre fortsatt att öka i Värmland. Under 2020 måste vi arbeta tillsammans för att minska skadorna och rädda virkesvärde.

Enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets uppskattning skadades det cirka 250 000 kubikmeter av granbarkborre under 2019 i de värmländska skogarna. En normal årsavverkning i Värmland motsvarar cirka 6 miljoner kubikmeter.

- Skogsägare och skogsbruket har jobbat hårt för att plocka ut angripet virke under förra året. Tyvärr är läget fortfarande allvarligt och det krävs massiva gemensamma insatser även i år för att stoppa granbarkborrens angrepp, säger Hans Källsmyr skogsskadeansvarig i Värmland.

Lär dig mer om granbarkborren via distanskurser

Med anledning av coronaviruset finns det i nuläget en viss osäkerhet kring om och i vilken omfattning informationsträffar kommer att hållas under våren. Men inom kort kommer det att finnas möjligheten att lära sig mer om granbarkborren via Skogsstyrelsens distanskurser.

Utbildningarna ges löpande under året med start i mars. Du får bland annat lära dig mer om granbarkborrens ekologi, bekämpningsmetoder, hur du tolkar riskkartor och vad du ska leta efter i skogen för att hitta angrepp. Du har möjlighet att ställa frågor till Skogsstyrelsens konsulenter och andra som går utbildningen via ett diskussionsforum.