Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Granbarkborrar och stormar gav fler avverkningsanmälningar

Statistik - 17 april 2019

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den näst högsta mars-noteringen för hela landet på 12 år.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 18 103 hektar. Ökningen beror delvis på de omfattande angreppen av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. Dessutom påverkar stormarna Alfrida och Jan statistiken där skogsägare nu gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som drabbats.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Södra Norrland där den minskade med 24 procent till 3 799 hektar. I Norra Norrland var det oförändrat med 2 429 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med 74 procent och uppgick till 5 266 hektar. Det är den högsta noteringen för mars månad i Svealand sedan 2007. I Götaland var ökningen 29 procent och uppgick till 6 608 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Största ökningen procentuellt var i Örebro län. I Stockholms län, Kalmar och Värmland var ökningen mer än en fördubbling av den anmälda arealen. Det är den högsta noteringen för mars månad sedan 2007 i alla dessa fyra län men också i Uppsala och Västra Götalands län.

Ökningen i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanlands län beror sannolikt på stormen Alfrida. I Västerbottens län beror ökningen av anmälda arealer delvis på stormen Jan.

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 41 procent.

Under årets första kvartal 2019 har det anmälts 25 procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se