Gotlands skogsdialog 9 november

Nyhet | Regionalt - 19 augusti 2019

I höst arrangeras en framtidsdag med den gotländska skogen i fokus. Du som är intresserad av den gotländska skogen och vill vara med och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla dess olika värden, boka redan nu in lördagen den 9 november!

Framtidsdagen riktar sig till skogens alla intressenter. Oavsett om du är skogsägare, skogsentreprenörer, jägare, arbetar med träförädling, driver naturturismföretag, är engagerad i en naturvårdsorganisation eller är allmänt intresserad av skogen för friluftsliv och rekreation. Under dagen kommer kunskap och inspiration att varvas med samtal och dialog kring den gotländska skogens möjligheter. Mer information och program för dagen kommer.

Framtidsdagen genomförs som en del i arbetet med att ta fram och förankra en regional skogsstrategi för Gotland. I styrgruppen för arbetet ingår representanter för LRF Gotland, Mellanskog skogsbruksområde Gotland, Naturskyddsföreningen Gotland, Region Gotland, Skogsstyrelsen Stockholm-Gotlands distrikt och Länsstyrelsen i Gotlands län.