Närbild på händer som signerar ett dokument.

Gamla blanketter sluta gälla vid årsskiftet

Nyhet - 23 oktober 2020

Skogsstyrelsen har uppdaterat sina blanketter för anmälan och ansökan om avverkning och anmälan om samråd. De nya blanketterna gäller sedan i våras. Efter årsskiftet kommer ärenden som lämnas in på äldre, och därmed ogiltiga, blanketter att behöva kompletteras.

Blanketterna har förenklats i språket och kravet på fullmakt är stärkt. Uppdateringen av blanketterna har gjorts för att det ska vara enklare och säkrare för dig som skogsägare.
Alla blanketter på Skogsstyrelsens webbplats är utbytta till de nya som gäller.  

- Skogsstyrelsen uppdaterade sina blanketter för anmälan och ansökan om avverkning och anmälan om samråd i maj, men trots det kommer ett stort antal anmälningar in till Skogsstyrelsens registreringsfunktion i Växjö på gamla blanketter, säger Marie Moberg, gruppchef för registreringsfunktionen på Skogsstyrelsen.

För att vara säker på att du använder rätt blankett, hämtar du den smidigt på vår webbplats, där den senaste versionen alltid finns. Du kan också med fördel göra din anmälan eller ansökan digitalt via Mina Sidor, vilket ger en snabbare och säkrare hantering av ditt ärende.

Anmäler du via systemet Nemus är det rätt blankett – annars tar systemet inte emot anmälan.

Kontakt

Om ombud och fullmakt

Det är möjligt att anlita ett ombud i ett ärende, exempelvis för att göra en avverkningsanmälan. För att det ska vara fråga om ett ombud i juridisk mening ska ombudet ha fullmakt.

Anlitas ombud kommer kommunikationen i första hand ske via ombudet, om det inte bedöms nödvändigt att den som har anlitat ombudet ska medverka personligen.

Om fullmakten är begränsad ska det anges på vilket sätt den är begränsad. Anges det inte några begränsningar av ombudets behörighet anses ombudet ha rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga i ärendet.

Om det behövs får Skogsstyrelsen begära in fullmakten för att kontrollera den.

Reglerna kring ombud och fullmakt finns i 14–15 §§ förvaltningslagen (2017:900).