Timmertrave.

Fortsatt stora virkeslager

Nyhet | Statistik - 05 maj 2020

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 10,6 miljoner kubikmeter den 31 mars 2020. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma tid förra året.

Det är framförallt lagren av massaved som är ovanligt stora. Under vintern har massavedslagren ökat till totalt 6,1 miljoner kubikmeter vilket är 13 procent mer än samma tidpunkt 2019. Av detta var 4,5 miljoner kubikmeter barrmassaved vilket var 23 procent mer än samma tid 2019. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,8 respektive 0,9 miljoner kubikmeter.

Nästan hälften av massavedslagren fanns i norra delarna av landet i virkesbalansområde 1. Det är också där som ökningen varit som störst med 28 procent större lager i år jämfört med samma tid förra året. I virkesbalansområde 3 var virkeslagren 11 procent lägre i år.

Även lagren av barrsågtimmer har ökat något sedan årsslutet 2019 och uppgick till 3,5 miljoner kubikmeter. Jämfört med samma tidpunkt förra året är det dock en minskning med 6 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till knappt 1 miljon kubikmeter, vilket är i nivå med lagren 2019.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

Kontakt