Timmervältor i vårsnö.

Fortsatt stora virkeslager

Statistik - 03 september 2019

Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis är fortsatt stort. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren av tall- och barrmassaved sticker ut med 4,1 miljoner kubikmeter och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005.

Lagren av massaved uppgick till totalt 5,7 miljoner kubikmeter vilket var 32 procent mer än samma tid förra året. Lagret av tall- och barrmassaved var med 4,1 miljoner kubikmeter 55 procent större än förra året. Så stora har lagren inte varit sedan åren efter stormen Gudrun 2005. Största ökningen var i norra delen av landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,8 respektive 0,9 miljoner kubikmeter. Massavedslagren vid virkesterminal var dubbelt så stort i somras som förra sommaren. Det betyder att lagren under sommaren var ungefär jämt fördelade vid bilväg, industri och terminal.   

Lagret av massaflis var 1,1 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 36 procent jämfört med samma tid förra sommaren.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,3 miljoner kubikmeter vilket är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagret ökade i hela landet och som mest i södra delen med 58 procent.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Förklaring

All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub)

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Län Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland (exkl. Härjedalens kommun.

Balansområde 2: Län Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Län Västra Götaland (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmland, Örebro samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Län Södermanland, Östergötland, Jönköping (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland samt Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se