Fortsatt stigande virkespriser

Statistik - 23 oktober 2018

Leveransvirkespriserna på sågtimmer och massaved steg med 5,5 procent respektive 3,4 procent under tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet 2018.

Priserna ökar i hela landet. Sågtimmerpriset har ökat mest i region Mitt med 8,4 procent, jämfört med 7,5 procent i region Syd och 2,6 procent i region Nord.

Massavedspriset har gått upp mest i region Syd med 7,5 procent, jämfört med 3,4 procent i region Nord och 2,5 procent i region Mitt.

I jämförelse med det tredje kvartalet 2017 har sågtimmerpriserna stigit med 11,3 procent medan massavedspriserna har stigit med 15,6 procent. Den enskilt största ökningen är 19,6 procent, som gäller massaved av tall i region Syd.

I leveransprisstatistiken ingår även uppgifter om de försäljningsvolymer som används för att beräkna genomsnittspriset på leveransvirke. För kvartal 3 2018 har dessa volymer minskat med 17 procent jämfört med kvartal 3 2017. Det är den lägsta volymen för kvartal 3 sedan tidsserien inleddes 1999.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken är ej säsongsrensad eller kalenderkorrigerad.

Resultaten publiceras i vår statistikdatabas.

Förklaringar

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mätningen av virket sker sedan oftast vid framkomsten till industrin. Mätningen utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning för virket sker enligt prislistor.

Region Nord: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.
Region Mitt: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.
Region Syd: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se