Drönarbild över skog som angripits av granbarkborre

Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

Pressmeddelande - 15 september 2020

En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de största skadorna i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat.

– Den här första bedömningen av årets skador visar att vi fortfarande har mycket stora problem med granbarkborre och att den även i år har orsakat miljardförluster för skogsägare i södra halvan av landet, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsen, som leder samverkansprojektet Stoppa borrarna.

Störst skador i Svealand

Skillnaden jämfört med förra året är att vi ser en förskjutning norrut med ökade skador i Svealand och minskade skador i Götaland. De preliminära siffrorna visar att cirka 4,5 miljoner kubikmeter skog skadats i Svealand, medan siffran i Götaland landar på cirka 2 miljoner kubikmeter (se tabell och karta för fördelning per län). Förra året var siffrorna ungefär det omvända mellan landsdelarna.

Att skadorna har ökat i Svealand var väntat, eftersom utbrottet av granbarkborre startade senare här jämfört med Götaland. En angreppscykel sträcker sig vanligtvis över 3–4 år och därför är det naturligt att vi nu ser en minskning i Götaland medan kurvan fortfarande stiger i Svealand.

– Vi hade förväntat oss stora skador i Svealand, men dessa preliminära siffror är ändå alarmerande. Nu behöver vi analysera vad den stora ökningen kan bero på, särskilt i Västmanland och Sörmland där omfattningen av skadorna tycks vara som värst, säger Kerstin Ström.

Kraftsamling i Götaland har gett effekt

En förutsättning för att angreppskurvan ska börja minska är dels att vädret är gynnsamt, dels att granbarkborrarna bekämpas. Något man verkar ha lyckats med i Götaland.

– Nu ser vi att de insatser som gjorts i Götaland sedan utbrottet startade sommaren 2018 har gett effekt. Medvetenheten hos skogsägarna har ökat och det har gjorts en enorm kraftsamling för att hitta och bekämpa angreppen. Samtidigt är även 2 miljoner kubikmeter en mycket hög siffra, så vi kan absolut inte börja slappna av, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, på Södra Skogsägarna.

Den preliminära bedömningen av årets skadenivåer bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och Billerud Korsnäs gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Sedan två år tillbaka driver Skogsstyrelsen samverkansprojektet Stoppa borrarna. Från och med 2020 omfattar projektet ett 20-tal skogliga företag, organisationer och myndigheter i Götaland och Svealand. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt. Stora delar av södra och mellersta Sverige har också utsetts till bekämpningsområde för granbarkborre.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.